Η μεταβίβαση ακινήτου όταν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε αυτό

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην δικαιοπραξία εν ζωή

Όταν συντάσσεται δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτονται στο συμβόλαιο:

– H άδεια οικοδόμησης του κτίσματος

– Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία δηλώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις από τον νόμο

– Βεβαίωση μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο ……δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις από τον νόμο

Πηγή: Taxheaven Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *