Υπηρεσίες

 

Παρέχουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός κτιρίων κατοικίας και παραθεριστικών κατοικιών, επαγγελματικών και εμπορικών κτιρίων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΝΟΚ)

• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Τοπογραφικά ΕΓΣΑ, αποτυπώσεις κτιρίων

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ), πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

• ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αντισεισμική ανάλυση και σχεδιασμός, αποτίμηση και ενίσχυση, Σχεδιασμός κατασκευών σκυροδέματος, Μεταλλικές κατασκευές, Σύμμικτες κατασκευές, Κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας. Σχεδιασμός βάσει Ευρωκωδίκων 1-8 και Ελληνικών κανονισμών (ΕΑΚ-ΕΚΩΣ, ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Μη καταστροφικές μέθοδοι. Μοντελοποίηση και ανάλυση με εξειδικευμένο λογισμικό

Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495, επιθεώρηση κτιρίων

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ανάπτυξη ακίνητων, real estate, μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη εργοταξίου, έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας

• ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Αποτύπωση και Ανακαίνιση κατοικιών, σχεδιαστικές προτάσεις, επισκευές

3Δ Σχεδίαση

Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός

Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κτιρίων και χώρων